|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Ruszają prace na zamku w Rabsztynie. Będzie zamknięty dla zwiedzających

W olkuskim magistracie został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie. Z racji na zaplanowane na ten rok prace, zamek nie będzie dostępny do zwiedzania.

fot: UMiG Olkusz

- Zamek w Rabsztynie jest perełką Szlaku Orlich Gniazd. Chcemy, aby miejsce to stawało się coraz bardziej atrakcyjne dla turystów, dlatego też sukcesywnie od kilku lat inwestujemy zarówno w sam zamek, jak i jego otoczenie. Niestety, zaplanowanych na ten rok robót nie da się wykonać nie zamykając obiektu. Zapewniam, że po zakończeniu inwestycji zamek w Rabsztynie stanie się jeszcze bardziej interesujący – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Prace, na zlecenie władz Olkusza, będzie prowadziła firma Renowo Sp. z o.o. z Jaworzna, która zaoferowała najniższą cenę i wygrała przetarg. Pierwszy etap obejmuje odgruzowanie pod nadzorem archeologicznym dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym, który stanowi fundament zamku górnego, a północnym murem obwodowym, czyli tzw. murem kurtynowym. Na tym terenie zostanie następnie rozplantowana ziemia i wykonane zostaną trawniki dywanowe.
Zaplanowano także prace związane z zabezpieczeniem konstrukcyjnym, konserwacją i uczytelnieniem przebiegu północnego muru obwodowego pomiędzy ostańcem skalnym, a węzłem bramnym. Zostanie wykonane czyszczenie i wzmocnienie strukturalne murów, a także naprawa spękań za pomocą kotew i wypełnienie ich żywicą epoksydową. Przewidziana jest także naprawa i nieznaczna nadbudowa muru kurtynowego, jak również spoinowanie oraz impregnacja korony murów.
Dużym zadaniem będzie stabilizacja i zabezpieczenie ostańca skalnego. Prace będą obejmowały m.in. oczyszczenie skarpy skalnej, kotwienie odspojonych i spękanych fragmentów ostańca za pomocą stalowych kotew i szpilek, wypełnienie pustek i scalanie szczelin skalnych.
Prace finansowane z budżetu Miasta i Gminy Olkusz przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają potrwać do końca sierpnia. Wartość zadania przekracza 826 tys. złotych.
W najbliższym czasie olkuski magistrat ogłosi następny przetarg dotyczący prac na zamku. Ich zakres będzie znacznie większy. Po odgruzowaniu i zabezpieczeniu murów piwnic pałacu ma w nich powstać podziemny pawilon, w którym docelowo zlokalizowany zostanie punkt informacyjny, węzeł sanitarny oraz kawiarnia. Planowane jest również przeprowadzenie zabezpieczeń i konserwacji murów pałacu oraz wykonanie badań archeologicznych. Na dziedzińcu powstanie strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy.
Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym. Dla odrestaurowanych pomieszczeń zamkowych zaprojektowano nowy program funkcjonalny, realizowany w oparciu o nowopowstałą infrastrukturę. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, konserwacją, uczytelnieniem substancji zabytkowej zaplanowano w myśl zasad konserwatorskich, skupiając uwagę na zachowaniu autentycznej formy i podkreślaniu jej elementów.
Wartość całego projektu to 3 114 883,65 zł. Kwota 1 709 387,32 zł będzie pochodziła z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku.
Zamek w Rabsztynie wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Z racji na charakter i zakres prac, jakie będą w tym roku prowadzone w obrębie zamku, władze miasta podjęły decyzję o nieudostępnianiu w tym roku zamku dla zwiedzających. Administrujący obiektem Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zaprasza chętnych do zwiedzania Chaty Kocjana u podnóża zamku, która będzie czynna od 27 kwietnia do 27 października.
Szczegółowe informacje na stronie zamekrabsztyn.pl

 

UMiG Olkusz/MarekMędela/bp

100%
0%