|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Zasady zawierania umów na produkcję i/lub emisję reklam obowiązujące w Radio Kraków S.A.

1. Reklamodawca może zawierać umowy na produkcję i/lub emisję reklam w imieniu własnym lub być reprezentowany przez upoważnioną przez siebie agencję reklamową lub brokera.

2. Najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem procesu produkcji reklamy lub na dwa dni przed pierwszą emisją.

Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć:

 

a) pisemne zlecenie na produkcję i/lub emisję reklamy z określeniem  reklamowanego towaru lub usługi wraz z harmonogramem emisji,

b) w przypadku zleceń emisyjnych reklamę wraz z metryczką, będącą przedmiotem zlecenia, przy czym treść reklamy nie może naruszać zasad działalności reklamowej wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Metryczka reklamy powinna zawierać oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i pokrewnych praw majątkowych do utworów wykorzystanych w reklamie.

c) decyzje administracyjne o dopuszczeniu reklamowanych produktów do obrotu w Polsce (jeśli wynika to z przepisów prawa), a w szczególności: artykułów spożywczych, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, artykułów chemicznych.

 

3. Zleceniodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za produkcję i/lub emisję reklamy w terminie uzgodnionym w zleceniu.

4. Niedotrzymanie któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 2 i 3 traktowane będzie jako odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę.

5. Radio Kraków S.A. zastrzega sobie prawo niewyemitowania reklamy w uzgodnionym w zleceniu terminie z przyczyn losowych, programowych lub technicznych. W takim przypadku reklama zostanie wyemitowana w najbliższym terminie, uzgodnionym przez strony.

6. Przesunięcia terminów emisji przez Zleceniodawcę traktowane będą jak odwołania tych terminów. W takim przypadku reklama zostanie wyemitowana w najbliższym terminie, uzgodnionym przez strony.

7. W przypadku rezygnacji zleceniodawcy z emisji uprzednio zleconych i przyjętych do realizacji, Radio Kraków S.A. ma prawo obciążyć Zleceniodawcę karą umowną w wysokości:

a) 50% wartości zlecenia przy rezygnacji zgłoszonej w przeddzień rozpoczęcia emisji,

b) 100% wartości zlecenia przy rezygnacji zgłoszonej w trakcie emisji.

 

8. Spoty reklamowe dostarczone do emisji w Radiu Kraków powinny spełniać następujące parametry techniczne:

Plik w formacie- wav, stereo 16bit, częstotliwość próbkowania 44,1kHz

73%
27%