Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju nie jest już tylko modnym trendem, ale niezbędnym działaniem. Zwiększoną aktywność ekologiczną i wzrastającą odpowiedzialność środowiskową coraz częściej obserwujemy zarówno w przypadku ludzi jako jednostek, jak i biznesie oraz przemyśle, gdzie przodującą rolę odgrywają zwłaszcza firmy o globalnym zasięgu działalności.

W poniższym artykule przeczytasz o tym jak wygląda zielona transformacja branży chemicznej na przykładzie jednego z największych producentów substancji chemicznych – Grupy PCC.

Zielony przemysł

Dziś na czele zielonej transformacji staje przemysł. W samym jej centrum, jako jedna z pierwszych, znalazła się branża chemiczna, która należy do kluczowych gałęzi gospodarki. Rozwój nowych technologii napędzany przez ekologiczną rewolucję powodują, że priorytetem staje się Zielona Chemia.

Jedną z wiodących firm, która wyznacza trendy w tej dziedzinie jest Grupa PCC. Tworząc międzynarodową strukturę kapitałową prowadzi politykę opartą między innymi o zasady zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Zielona strategia Grupy PCC równoważy w sobie czynniki ekologiczne, ekonomiczne oraz społeczne.

Nowoczesne technologie

Rosnąca świadomość w zakresie problemów środowiskowych z jakimi obecnie mierzy się świat, spowodowała wzrost zapotrzebowania na zupełnie nową gamę zielonych produktów, które sprostają zmieniającym się wymaganiom konsumentów. Ekologia nie jest tylko chwilowym trendem, ale na stałe zagościła we współczesnym stylu życia społeczeństw, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych.

Rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone produkty zarówno na rynku dóbr konsumpcyjnych, jak i usługowych oraz przemysłowych napędza do odpowiedzialnego działania praktycznie wszystkie gałęzie gospodarki. Co więcej zmieniające się przepisy legislacyjne, zwłaszcza w zakresie  chemikaliów, również stymulują rozwój sektora zrównoważonej produkcji.

W oparciu o powyższe obszary Grupa PCC realizuje cały szereg przedsięwzięć, począwszy od przewartościowania podejścia w zakresie projektowania nowych technologii i samych produktów, poprzez rozwój  nowoczesnej infrastruktury, zrównoważone zakupy surowców oraz energii i wiele innych działań umożliwiających zrównoważoną produkcję, a także konsumpcję.

Jakie przykłady zielonej transformacji możemy wyróżnić w Grupie PCC?

Metoda membranowa do produkcji chloroalkaliów

Jedną z kluczowych technologii produkcji stosowanych w Grupie PCC jest metoda membranowa do produkcji chloroalkaliów na skalę przemysłową. Dawniej wykorzystywana metoda rtęciowa stwarzała duże zagrożenie, ponieważ rtęć działa na organizm człowieka destrukcyjnie, a do tego powoduje skażenie środowiska. Zastosowanie metody membranowej pozwoliło zwiększyć poziom bezpieczeństwa, ale także zaowocowało niższym zużyciem energii, które umożliwia ta technologia. Był to jeden z milowych kroków dla rozwoju zrównoważonej produkcji w Grupie PCC.

Zielona energia OZE

Obecnie trudno wyobrazić sobie jak miałby funkcjonować świat bez prądu i ciepła. Jak wiadomo przemysł wykorzystuje znaczną część wytwarzanej energii, dlatego też jednym z priorytetów światowej gospodarki jest przejście na energię ze źródeł odnawialnych (OZE). Wiodące spółki produkcyjne Grupy PCC nie tylko prowadzą działania w celu ograniczania zużycia energii, ale także zabezpieczają wykorzystywane wolumeny tzw. gwarancjami pochodzenia OZE, czyli dokumentami, które potwierdzają, że określona ilość energii pochodzi z odnawianych źródeł. Wykorzystanie gwarancji pochodzenia OZE pozwala na znaczącą redukcję emisji CO2.

100% ze źródeł geotermalnych

Mówiąc o zielonej energii w Grupie PCC warto przyjrzeć się  spółce PCC BakkiSilicon hf., której siedziba znajduje się na Islandii. Znajdziemy tu jedną z najnowocześniejszych na świecie instalacji produkcyjnych, która działa w oparciu o energię pochodzącą w 100% ze źródeł geotermalnych. Na liniach produkcyjnych PCC BakkiSilicon hf. powstaje wysokiej jakości krzemometal i mikrokrzemionka, które znajdziemy w szerokiej ofercie grupy PCC.

Efektywne, czyste, nowoczesne elektrownie PCC

Pion Energii Grupy PCC projektuje i eksploatuje 5 elektrowni wodnych, działających w  Europie Południowo-Wschodniej. Są to jednostki podłączone do lokalnych sieci energetycznych w Bośni i Hercegowinie oraz w Macedonii Północnej. Elektrownie wodne dostarczają ekologiczną energię odbiorcom lokalnym.

Zielona oferta PCC Greenline®

Ekologiczna transformacja Grupy PCC zaowocowała powstaniem nowego segmentu produktów o nazwie PCC Greenline®. Substancje te odpowiadają na potrzeby wielu firm operujących w różnych gałęziach przemysłu.

Zielona oferta  PCC Greenline®, to grupa substancji chemicznych, które powstają w oparciu o 12 zasad Zielonej Chemii. Wyróżnia je między innymi: naturalne pochodzenie surowców, bezrozpuszczalnikowa technologia produkcji, zdolność do szybkiej biodegradacji w środowisku czy też unikalne właściwości pożądane w budownictwie ekologicznym, fotowoltaice czy w produkcji światłowodów.  Zielone cechy produktów są uzależnione od ich specyfiki, funkcji i przeznaczenia.

Warto wspomnieć, że duża część produktów Grupy PCC z obszaru surfaktantów (związków powierzchniowo czynnych) spełnia bardzo restrykcyjne wymagania różnych certyfikatów ekologicznych takich jak ECOLABEL czy Nordic Swan. Część z nich posiada również certyfikaty ECOCERT, czy RSPO MB.

Produkty te nie są testowane na zwierzętach, nie posiadają w składzie alergenów czy nanomateriałów. Mogą być stosowane do produkcji wyrobów GMO Free, wegańskich, wegetariańskich, kosher czy też halal friendly.

Oczywiście to nie wszystkie działania jakie Grupa PCC wdrożyła na rzecz zielonej transformacji. Realizacja procesów produkcyjnych stawiając na maksymalne ograniczenie niebezpiecznych substancji, ograniczenie produkcji odpadów czy też wykorzystywanie surowców pochodzenia naturalnego, to tylko niektóre aspekty zrównoważonej produkcji jakie zostały wdrożone w ostatnich latach.

Więcej informacji na temat Zielonej Chemii można znaleźć na Portalu Produktowym Grupy PCC, gdzie dostępne jest również szerokie portfolio oferowanych chemikaliów czy też wyrobów gotowych.

To jednak nie koniec zmian i nowych zrównoważonych projektów w Grupie PCC. Ciągły rozwój i realizacja kolejnych zrównoważonych inwestycji to jeden z priorytetów na kolejne lata.