Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, a także zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.
Prokurator na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody dokonał zabezpieczenia majątkowego.

Sprostowanie:

„Wbrew informacjom zawartym w artykule pt. „Jest akt oskarżenia w sprawie wadliwych butów dla wojska” opublikowanym 1 grudnia 2022 r. na łamach serwisu internetowego radiokrakow.pl,
1.    Nieprawdą jest, że ja, przedsiębiorca Marek D., zamieniłem jeden z materiałów zabezpieczających obuwie przed wodą na dużo tańszy, niespełniający żadnych parametrów,
2.    Nieprawdą jest, że dostarczałem armii wadliwe obuwie, niezgodne ze specyfikacją,
3.    Nieprawdą jest, że od żołnierzy spływały skargi na słabą jakość obuwia.
W rzeczywistości dostarczone przeze mnie buty były zgodne z umową i nie miały wad.
Zainteresowany”