Złoto

Przyjęło się – całkiem słusznie, co pokazują historyczne wyniki – że złoto jest „bezpieczną przystanią”, czyli aktywem, które cieszy się rosnącą popularnością właśnie w czasach zawieruchy gospodarczej. Gdy z uwagi na zewnętrzne warunki polityczne czy ekonomiczne inwestorzy tracą ochotę do lokowania nadwyżek w bardziej ryzykownych instrumentach, zwiększa się popyt na królewski kruszec. W okresie niepokojów społecznych warto poszerzyć inwestycje w złoto.

Waluty obce

Za bezpieczną przystań uznawane są waluty cieszące się największym zaufaniem, co do których inwestorzy nie mają wątpliwości, że ułatwią przetrwanie ciężkich gospodarczo czasów. Chodzi oczywiście o najpopularniejsze jednostki monetarne z dolarem amerykańskim, frankiem szwajcarskim i funtem brytyjskim na czele. Gdy sytuacja ekonomiczna na świecie staje się coraz trudniejsza, kapitał wędruje właśnie w ich stronę, opuszczając bardziej ryzykowne waluty, np. polskiego złotego, węgierskiego forinta czy brazylijskiego reala.

Obligacje skarbowe

W czasach kryzysów gospodarczych z reguły rosną stopy procentowe – w Polsce ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej z ramienia Narodowego Banku Polskiego – co przekłada się wprost na oprocentowania, czyli większy zarobek z obligacji skarbowych. W połączeniu z faktem, że są one bezpiecznym instrumentem finansowym, warto się nimi zainteresować i dodać je do swojego portfela inwestycyjnego.

Nieruchomości

Kryzysy gospodarcze mają to do siebie, że mogą prowadzić do obniżenia cen nieruchomości – przynajmniej w ujęciu realnym, tzn. w odniesieniu do inflacji. Takie ryzyko istnieje szczególnie w przypadku, gdy bank centralny podwyższa stopy procentowane, a właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w Polsce od początku 2022 r. W rezultacie utraty zdolności kredytowej znacząco obniża się ogólnokrajowy popyt na nieruchomości, a to może skutkować spadkiem ich cen. Posiadając odpowiednio duże nadwyżki finansowe, warto wykorzystać ten moment na zakup przecenionego mieszkania, taniej działki czy domu w okazyjnej cenie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach, gdy gospodarka wróci na normalne tory rozwoju, wartość nieruchomości szybko znowu wzrośnie.

Lokaty

Jeszcze do niedawna, gdy stopy procentowe znajdowały się na rekordowo niskich poziomach, również oprocentowanie lokat szorowało po dnie. Jednak gdy sytuacja się zmieniła, a wskaźnik WIBOR3M zaczął się dynamicznie podnosić na skutek kolejnych decyzji RPP, w ujęciu nominalnym lokaty stały się znacznie atrakcyjniejsze. Świadczy o tym fakt, że w połowie 2022 r. można z łatwością znaleźć oferty opiewające na 5-6% w skali roku, a wiele wskazuje na to, że oprocentowanie będzie jeszcze wzrastać.

Akcje

W czasie kryzysu częstym przecenom podlegają także giełdowe akcje. Wystraszeni inwestorzy pozbywają się ich, w rezultacie czego ceny spadają. Warto wykorzystać ten moment, kupując przecenione papiery wartościowe, których kurs znajduje się w dołku. Można nawet rozważyć darmowe pożyczki internetowe, aby nabyć akcje i osiągnąć tym samym zysk bez potrzeby inwestowania własnych środków.