1. Ceny sprzed obniżki – obowiązek informacyjny Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy decydują się na obniżenie ceny wybranych towarów czy usług, muszą udostępnić klientom również informację o tym, ile te produkty kosztowały przed akcją promocyjną. Chodzi dokładnie o najniższą cenę obowiązującą w ciągu 30 dni przed obniżką. Ten przepis należy zastosować także w kontekście reklamy konkretnych pozycji z oferty sprzedawcy.

 2. Dokładniejsza weryfikacja sprzedających przez platformy handlowe Zmiany wokół e-commerce dotyczą również administratorów platform handlowych typu marketplace. Zgodnie z przepisami mają oni precyzyjnej weryfikować sprzedawców i gromadzić na ich temat konkretne dane, takie jak:Konieczne będzie przy tym dostosowanie przez administratorów swoich systemów do pobierania danych wymaganych w rejestrze. Kluczowe będą np. informacje o tym, czy sprzedawca:W myśl nowych przepisów każdy konsument powinien mieć swobodny dostęp do danych tego typu.

  1. numer identyfikacyjny na potrzeby prowadzonego rejestru,

  2. przestrzeganie przez sprzedających przepisów RODO.

  3. zapewnia klientom ochronę zgodnie z prawami konsumenta, np. możliwość odstąpienia od umowy,

  4. korzysta z płatnych reklam lub opłaca lepsze pozycjonowanie swoich ofert,

  5. stosuje indywidualnie dostosowywanie ceny.

 3. Obowiązek gromadzenia danych sprzedawców przez banki Z nowym rokiem weszła w życie również dyrektywa 2020/284. Odnosi się ona bezpośrednio do:Według niej organizacje te muszą obowiązkowo prowadzić ewidencję płatności i gromadzić dane podmiotów sprzedających, którzy trudnią się handlem transgranicznym. Zasada ta obejmuje również operatorów płatności online, takich jak np. BlueMedia. Będą oni zbierać informacje o wszystkich użytkownikach, którzy na przestrzeni kwartału zrealizowali co najmniej 25 transakcji. Taka ewidencja dotyczy jednak tylko operacji transgranicznych.Zaktualizowany pod koniec każdego kwartału rejestr przekazywany ma być do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a następnie umieszczony w unijnym systemie CESOP (Central Electronic System of Payment information). Dane będą tam przechowywane przez trzy lata po zakończeniu konkretnego roku podatkowego. Dyrektywa w tym zakresie ma w praktyce wpływać na uszczelnienie podatku VAT.

  1. banków krajowych,

  2. banków zagranicznych,

  3. agencji kredytowych.

 4. Wiarygodność opinii konsumentów – będzie można ją zweryfikować Sprzedawcy internetowi, którzy umożliwiają opiniowanie swoich produktów czy usług i ujawniają takie komentarze, muszą pozwolić na ich weryfikację. W jakim zakresie? Chodzi o to, czy opinia rzeczywiście pochodzi od konsumenta, który dokonał zakupu i korzysta z produktu. Przedsiębiorca ma także obowiązek ujawnić, czy publikuje oficjalnie wszystkie opinie, czy jedynie pozytywne. Ten obowiązek informacyjny dotyczy tylko tych e-sprzedawców, którzy decydują się na publikowanie opinii w sieci.

 5. Zmiany dotyczące rękojmi Zgodnie z nowymi przepisami pojęcie „rękojmia” zostało zastąpione terminem „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. Efektem zmian ma być łatwiejsza procedura reklamacyjna wadliwego towaru. Jeżeli natomiast konsument uzna, że kupił przedmiot od oszusta, powinien zgłosić ten fakt policji, prokuraturze, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy miejskiego lub powiatowego rzecznika.Nowelizacja dotychczasowej Ustawy o prawach konsumenta z dnia 4 listopada 2022 r. dokładnie wskazuje przesłanki zgodności towaru z umową, zaś termin domniemania, że niezgodność z umową istniała już w chwili zakupu, wydłużono do 2 lat. Jeśli dojdzie do niezgodności towaru, kupujący może w pierwszej kolejności żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Gdy będzie to niemożliwe, może oczekiwać obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy i całkowitego zwrotu pieniędzy.Co istotne, zgodność towaru z umową odnosi się także do aktualizacji oprogramowania w przypadku produktów z cyfrowymi elementami czy usług cyfrowych. Sprzedający ma obowiązek dostarczania takiej aktualizacji kupującemu przez co najmniej 2 lata.Niektóre zmiany w przepisach można uznać za przełomowe. Jednak ich znajomość ma ogromne znaczenie – zarówno dla kupujących, jak i przedsiębiorców działających w branży e-commerce. Warto również skrupulatnie zapoznać się z nowymi zasadami, planując uruchomienie takiej działalności w najbliższym czasie.