email: redakcja@radiokrakow.pl | telefon: 12 200 33 33
  • Patronaty medialne
  • T: (12) 630 61 04
  • E: promocja@radiokrakow.pl

Aby uzyskać patronat medialny Radia Kraków, należy wypełnić formularz umieszczony poniżej. Prosimy o wypełnienie wniosku nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Radio Kraków przyznaje patronat medialny na wyłączność wśród rozgłośni radiowych (z wyłączeniem rozgłośni radia publicznego).

Uwaga! Warunkiem uzyskania patronatu medialnego Radia Kraków jest opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz dostarczenie potwierdzenia zapłaty.

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW PUBLIKOWANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM RADIA KRAKÓW

Materiały do imprezy/wydarzenia objętego patronatem przez Radio Kraków, proszę nadsyłać na adres: promocja@radiokrakow.pl najpóźniej do 7 dni przed planowanym wydarzeniem/imprezą. E-mail proszę koniecznie zatytułować "Materiały na www: nazwa i data imprezy/wydarzenia". Informacja pojawi się na stronach Radia Kraków w dziale Patronaty w terminie od 24 do 48 godzin (w dniach roboczych) od otrzymania przez Pion Marketingu i Impresariatu Artystycznego.

W celu aktualizacji danych dotyczących wydarzenia, należy przesłać na adres promocja@radiokrakow.pl wiadomość e-mail zatytułowaną: „Aktualizacja: nazwa i data imprezy/wydarzenia". Aktualizacja nastąpi w ciągu 24 godzin (w dniach roboczych).


1.Specyfikacja plików tekstowych z informacją o imprezie/wydarzeniu.

Materiały informacyjne proszę przesyłać w pliku tekstowym, w jednym ze wskazanych formatów: *.txt, *.rtf, *.doc , *.odt.
Tekst powinien być sformatowany stylem czcionki Arial (ew. Tahoma, Times New Roman) o wielkości 10 pixeli (wyłączając nagłówki, których wielkość powinna wynosić 12 pixeli).

W pliku tekstowym powinien znajdować się tylko krótki opis imprezy/wydarzenia przeznaczony do publikacji na stronach Radia Kraków. Nie mogą znajdować w nim zaimpotrowane pliki graficzne (zdjęcia, plakaty, logotypy, itp.). Całość tekstu nie może przekroczyć 500 słów.

2.Specyfikacja plików graficznych, uzupełniających informację o imprezie/wydarzeniu.

Materiały graficzne prosimy przesyłać w formacie *.jpg, *.bmp, *.tiff, *.psd, *.gif. Rozmiar pliku graficznego nie może przekraczać 500 kB (0,5 MB). Wymiary zdjęcia, plakatu, logotypu, itp. nie mogą przekraczać 1024 x 800 lub 800 x 1024 (szerokość x wysokość) w jednym pliku. Plik graficzny powinien być typu (paleta kolorów) RBG - NIE CMYK.

3. Specyfikacja plików video dołączonych do informacji o imprezie/wydarzeniu.

Materiały video prosimy przesyłać w formacie MP4. Rozmiar pliku video nie powinien przekraczać 480 x 320 pikseli.
Informacji mogą towarzyszyć maksymalnie 3 pliki graficzne i dwa filmy video zgodne z w/w specyfikacją. Pliki w formacie *.pdf oraz *.cdr nie będą przez nas uwzględniane.

Przesłane materiały, które nie spełniają wymagań zawartych w w/w specyfikacji, zostaną odrzucone przez administratora strony.


Wniosek o patronat medialny Radia Kraków:

wróć do góry