email: redakcja@radiokrakow.pl | telefon: 12 200 33 33
02/26/2013

Nowe kryteria rekrutacji do krakowskich przedszkoli

Urzędnicy podali, ile miejsc czeka na przedszkolaków oraz przedstawili kryteria rekrutacji.
Posłuchaj relacji naszego reportera
fot. Archiwum Radia Kraków


Obok czterech głównych, dziewięć dodatkowych, wybranych przez urzędników i uzgodnionych z rodzicami i dyrektorami przedszkoli. Krakowski magistrat opracował kryteria rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2013/1014. Kryteria ministerialne pozostały bez zmian, dodatkowe zmodyfikowano. W sumie jest ich dziewięć. Pierwszeństwo będą miały dzieci rodziców pracujących bądź studiujących, a także ci, którzy zadeklarują, że pozostawią dziecko w przedszkolu dłużej niż pięć godzin. Urzędnicy namawiają też wszystkich, również niezameldowanych mieszkańców Krakowa do płacenia podatków w stolicy Małopolski i obiecują za to dodatkowe punkty przy naborze do przedszkola. Można ich dostać 5.


"Wszystkie chętne dzieci znajdą miejsce w przedszkolu" - zapowiedziała dziś wiceprezydent Krakowa Anna Okońska-Walkowicz. Problem w tym, że nie wszystkie w samorządowych. W Krakowie przygotowano blisko 20 tysięcy miejsc (19 882) w przedszkolach publicznych, a wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym jest nieco ponad 29 tysięcy.

Nie dla wszystkich wystarczy więc miejsc w placówkach prowadzonych przez gminę. Urzędnicy mają jednak nadzieję, że nawet kilka tysięcy sześciolatków pójdzie do szkoły i, że rodzice będą wysyłać dzieci do placówek prywatnych.

Pełna lista kryteriów rekrutacji do krakowskich przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych:


KryteriumPunkty
Dziecko realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne*119
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego**118
Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów 117
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 116
Kryteria dodatkowe
Dziecko 2 rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym - z udokumentowanym zatrudnieniem***58
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 29
Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru 7
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania/odległość przedszkola od miejsca pracy jednego rodzica****6
Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w GMK5
Dziecko z rodziny wielodzietnej korzystającej z Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ 4
Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w GMK 3
Dziecko z domu dziecka, rodzinnego domu dziecka, dziecko adoptowane2
Dziecko starające się do przedszkola pierwszego wyboru w roku ubiegłym i nie przyjęte1

(Ola Ratusznik/dw)

Komentarze + dodaj komentarz

wróć do góry