|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Szczucin: część poszkodowanych przez nawałnice dostanie wreszcie zasiłki

Gmina Szczucin najpóźniej w czwartek ma otrzymać 250 tysięcy złotych na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych przez majowe ulewy. Pieniądze mają być wypłacane mieszkańcom najpóźniej w piątek. Samorząd wystąpił o kwotę dwa razy wyższą, w sumie dla 563 rodzin. Jednak Urząd Wojewódzki ciągle zwraca Gminie Szczucin wnioski do poprawy. Ostatecznie - mimo tych uwag - wojewoda zdecydował się przesłać gminie część pieniędzy, żeby mogły już trafić do poszkodowanych.

Zdjęcie informacyjne. / fot: Paweł Topolski/archiwum RK

Burmistrz Szczucina powiedział w rozmowie z Radiem Kraków, że w pierwszej kolejności zasiłki trafią do mieszkańców miejscowości najbardziej poszkodowanych podczas majowych ulew. Chodzi między innymi o Zabranie, Suchy Grunt i Brzezówkę. Gmina będzie czekała także na weryfikację pozostałych wniosków i wypłatę pieniędzy. 

Jan Sipior przekonuje, że wnioski o wypłatę zasiłków dla poszkodowanych przez majowe ulewy były przygotowane rzetelnie i zgodnie z wytycznymi. Inaczej twierdzą jednak służby wojewody. Burmistrz Szczucina wyjaśnia, że uwagi dotyczyły na przykład tego, że nie wykonywano ekspertyzy uszkodzonego pieca centralnego ogrzewania. Tymczasem jak przekonuje burmistrz Szczucina, jej wykonanie mogłoby kosztować tyle samo, ile będzie wynosił zasiłek. 

Urząd Wojewódzki podkreśla, że większość gmin poszkodowanych przez majowe ulewy sprawnie przygotowało wnioski o zasiłki i je otrzymało. Burmistrz Szczucina odpowiada, że skala zniszczeń była ogromna. "U nas było 707 wniosków. Operacja była bardzo poważna. Wykonywaliśmy ją w niezwykłym stresie. Być może jakieś błędy wystąpiły, ale nie mogły dotyczyć wszystkich wniosków. Szkody w każdym z tych obiektów są udokumentowane" - przekonuje Jan Sipior. 

 

Informacja z Urzędu Wojewódzkiego:

1. Wstępne szkody w budynkach mieszkalnych i potrzeby w zakresie dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla osób/rodzin poszkodowanych zgłosiło 20 gmin, z których część nadal weryfikuje straty.

2. Do 8 lipca 2019 roku 13 gminom przekazano środki na łączna kwotę 597 000 zł.

3. Gminy są zobowiązane złożyć do wojewody kompletny wniosek, zawierający określone elementy. Jeżeli wniosek jest nierzetelnie przygotowany, zawiera braki lub nieścisłości – występujemy o uzupełnienia. 

4. O wymogach formalnych przypominaliśmy samorządom wielokrotnie, w tym zaraz po wystąpieniu opadów.

5. Są gminy, które bardzo sprawnie przystąpiły do szacowania strat i wysyłania wniosków do wojewody, np. Dąbrowa Tarnowska wniosek złożyła w piątek 24 maja, natychmiast go zweryfikowaliśmy i w poniedziałek 27 maja przekazaliśmy środki gminie, która już następnego dnia wypłaciła zasiłki poszkodowanym.

6. Do 18 czerwca wnioski formalne przesłało 18 gmin na łączną kwotę 1 180 420 zł.

7. Gmina Szczucin pierwszy wniosek złożyła 18 czerwca na kwotę 178 600 zł , na wypłatę zasiłków dla 183 rodzin.

8. W okresie od 18 czerwca do 5 lipca  wpłynęło w sumie 6 wniosków gminy Szczucin (na łączną kwotę 490 900 zł – pomoc dla 563 rodzin), ostatni 5 lipca 2019 r.

9. Wstępna weryfikacja I wniosku gminy wykazała konieczność złożenia przez gminę dodatkowych wyjaśnień, o które wystąpiliśmy 24 czerwca 2019 r. 

10. Przekazane 27 czerwca 2019 r. przez gminę uzupełnienie nie obejmowało wszystkich wyjaśnień niezbędnych dla akceptacji wniosków. Dlatego po weryfikacji kolejnych wniosków – pismem z 1 lipca 2019 r. – wystąpiliśmy do Burmistrza Gminy Szczucin o korektę wniosków, niezbędną do ich akceptacji. Poprosiliśmy o ponowne przeanalizowanie możliwości uzupełnienia wniosków m.in. o informacje dotyczące wysokości strat i przeznaczenia zasiłków. Oszacowanie przez gminę strat powstałych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej ma tu bowiem kluczowe znaczenie. Nie możemy przekazywać środków na wypłatę zasiłków, jeśli nie wiemy, jaki jest wymiar szkód bądź co zostało uszkodzone.

11. Częściową korektę wniosków gminy Szczucin (dotyczącą 7 miejscowości z 17 ogółem) otrzymaliśmy wczoraj, 7 lipca (korekta na łączną kwotę 224 000 dla 215 osób/rodzin). Niestety, przesłane wnioski nadal zawierają błędy i braki, przede wszystkim nadal nie podano wysokości szacowanych strat. Określenie wielkości strat jest niezwykle istotne. Jeżeli gmina nie oszacuje strat, a poda jedynie wysokość zasiłku, blokuje sobie możliwość wnioskowania o zasiłki na remont. W ich przypadku bowiem straty w budynku muszą wynosić co najmniej 5%, co oznacza, że wnioskując o taki zasiłek, gmina musi znać konkretny wymiar strat, aby te 5% obliczyć. 

12. Mając na uwadze konieczność pilnego udzielenia pomocy poszkodowanym rodzinom oraz przekazaną wczoraj częściową korektę wniosków, jutro (9 lipca) gmina Szczucin otrzyma 50% wnioskowanych środków (250 000 zł) – tak, aby uruchomione zostały najpilniejsze wypłaty. Kolejne transze mogłyby zostać uruchomione po przedstawieniu brakujących informacji i poprawieniu wniosków przez gminę.


 

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy


Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres opinie@radiokrakow.pl

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na Facebooku  oraz Twitterze.

Zastrzegamy sobie prawo publikacji wybranych opinii.

 

 

 

(Bartłomiej Maziarz/ko)

50%
50%