|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Rekordowa liczba nietoperzy zimuje w Ojcowskim Parku Narodowym

Rekordowa liczba 729 zimujących nietoperzy została zinwentaryzowana w Ojcowskim Parku Narodowym przez leśników z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Według naukowców od kilkunastu lat widać wyraźny wzrost liczebności tych ssaków na tym terenie.

fot. Grzegorz Tabasz

Dr hab. Witold Grzywiński, opiekun Sekcji Teriologicznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poinformował PAP we wtorek, że inwentaryzacja nietoperzy zimujących na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego została przeprowadzona już po raz 28. W trzydniowym badaniu przeprowadzonym na początku tego miesiąca oprócz członków sekcji, uczestniczyli także zaprzyjaźnieni „nietoperzowcy” z innych ośrodków oraz studenci badający nietoperze na Ukrainie.

„Na pewno możemy mówić o tendencji wzrostowej w liczebności nietoperzy. Tę poprawę wyraźnie już widać” - ocenił Grzywiński. Według niego wpływ na dobrostan tych ssaków w OPN ma poprawa stanu środowiska naturalnego, związana przede wszystkim z wycofaniem toksycznych środków ochrony roślin oraz dobra ochrona stanowisk zimowania.

Podczas pobytu w Ojcowie badacze zinwentaryzowali łącznie 18 jaskiń i jedną piwnicę. Monitoringiem zostały objęte dwie duże, turystyczne jaskinie: Ciemna oraz Łokietka, a także mniejsze nieudostępnione dla turystów. Liczenie przeprowadzono również w jaskini Nietoperzowej, która leży tuż poza granicami OPN.

Podczas liczenia stwierdzono rekordową liczbę 513 osobników zimujących w jaskiniach na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego oraz 216 osobników w jaskini Nietoperzowej. Łącznie w ciągu trzech dni odnotowano 729 zimujących nietoperzy.

Wśród nich najliczniejszą grupę stanowił podkowiec mały, którego doliczono się ponad 330 sztuk. Odnotowano też takie gatunki, jak podkowiec duży, nocek duży, nocek orzęsiony, nocek Natterera, nocek rudy, nocek łydkowłosy, nocek wąsatek/Brandta, mroczek późny, mroczek pozłocisty, gacek brunatny, mopek oraz zaobserwowany po raz pierwszy podczas zimowych inwentaryzacji mroczek posrebrzany.

Dr Grzywiński zwrócił uwagę, że w tym roku odnotowano najwyższą liczebność podkowca małego odkąd dostępne są wiarygodne dane, czyli od początku lat 50. XX wieku. Jego zdaniem Ojców i okolice są jednym z ważniejszych zimowisk w Polsce dla tego nietoperza. Jaskinia Ciemna jest też największym zimowiskiem podkowca małego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Gatunek znajduje na tych terenach bardzo dobre warunki do życia - tereny zalesione ze skałami wapiennymi, dostatek pożywienia oraz dogodnych miejsc do zimowania.

 

(PAP,ew) 

58%
42%