|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Żydowskie Muzeum Galicja zaprasza na wystawę czasową: "Prawa kobiet = Prawa człowieka” od 13 marca do 30 września 2018r.

Plakaty poświęcone prawom kobiet z kolekcji Elizabeth Resnick.

Hasło Prawa kobiet = Prawa człowieka wydaje się być trafnym tytułem wystawy plakatów dotyczących walki o prawa kobiet. Sformułowanie to, używane przez ruch feministyczny, było także tytułem ważnego przemówienia Hillary Clinton podczas Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet pod egidą ONZ, która miała miejsce w Pekinie w 1995 roku. W swoim wystąpieniu Hillary Clinton podkreśliła, że „gdyby określenie prawa kobiet było zamienne z terminem prawa człowieka, świat byłby lepszym miejscem, ponieważ prawa człowieka to prawa kobiet, tych które wychowują dzieci naszego świata, opiekują się osobami starszymi, prowadzą firmy, pracują w szpitalach, walczą o lepszą edukację i lepszą opiekę zdrowotną”. Sytuacja nierównego traktowania obu płci wciąż pozostaje głęboko zakorzeniona w każdym społeczeństwie. Kobiety nadal nie mają dostępu do godnej pracy, są ofiarami segregacji zawodowej oraz różnic płacowych. Kobietom często odmawia się choćby podstawowej edukacji i opieki zdrowotnej. Kobiety cierpią z powodu przemocy i dyskryminacji. I wciąż są niedostatecznie reprezentowane przy podejmowaniu ważnych decyzji politycznych i gospodarczych. W wielu kulturach patriarchalnych kobiecą seksualność w dużej mierze kontrolują i określają mężczyźni, a kobiety mają jedynie minimalną kontrolę nad własnym ciałem. Źródeł przemocy seksualnej szukać należy w ideologii dającej mężczyznom przyzwolenie na seksualne wykorzystywanie kobiet. Tymczasem systemy społeczne pozostawiają kobietom niewiele prawnie usankcjonowanych możliwości odrzucania propozycji seksualnych. To przyzwolenie może przybierać różne formy, w zależności od danej kultury. Prawa człowieka, a tym samym prawa kobiet są łamane każdego dnia. Gwałt i brutalność w stosunku do kobiet stają się narzędziem w czasie konfliktu zbrojnego. To kobiety i dzieci stanowią większość uchodźców na całym świecie. Gdy kobiety nie mają wpływu na zmiany polityczne, są jeszcze bardziej narażone na nadużycia.

Wystawa prezentuje plakaty projektowane przez kobiety i przez mężczyzn. Jej ideą jest uświadomienie odbiorcy skali problemu i pomoc w zrozumieniu jak istotną rolę mogą odgrywać sami obywatele w procesie ochrony i propagowania praw człowieka, w przezwyciężaniu stereotypów związanych z nierównym traktowaniem obu płci, a także w promowaniu praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz w ochronie dziewcząt i kobiet przed przemocą. Plakaty propagują równouprawnienie kobiet i pełne uczestnictwo w życiu społecznym, a jednocześnie kwestionują normy religijne i kulturowe, a także postawy patriarchalne, które wyznaczają kobietom rolę podrzędną, ograniczając ich szansę na rozwój. Plakaty zostały zaprojektowane tak, aby wzbudzać u odbiorców poczucie empatii i współodpowiedzialności, chęć rzucenia wyzwania dominującym postawom, a także skłonić do walki z dyskryminacją i nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn. Każdy z nich ma wywołać dyskomfort i poruszyć.

0%
100%