|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Konstytucja 3 Maja 1791 roku. Prawda i mity

Konstytucja została przyjęta większością głosów przez połączone stany obradujące w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim 3 maja 1791 roku. Choć nie obyło się bez protestów uchwalenie konstytucji zostało przyjęte owacyjnie przez publiczność na Sali i tłum zgromadzony przed zamkiem. Zdaniem współautorów Konstytucji Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była ona „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny". Choć obowiązywała niewiele ponad rok miała ogromne znaczenie dla polskich dążeń wolnościowych. Dlaczego mogła powstać w tym czasie tak nowoczesna ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów i co zmieniała w tym ustroju o tym Kole kultury 3 maja mówiła prof. Izabela Lewandowska - Malec z Katedry Historii Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji UJ.Program poprowadziła Jolanta Drużyńska

J.Drużyńska rozmawia z prof. I.Lewandowską- Malec

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku. Fot. Wikipedia

 

Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu  - pisali w wydanym 7 maja 1791 roku uniwersale, marszałkowie sejmu.

 

rękopis Konstytucji 3 maja

 

"W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają."

(preambuła Konstytucji 3 maja)

100%
0%