|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

4 czerwca 1989 - czy to symboliczna data powstania III RP?

W wyniku uzgodnień, które zapadły podczas obrad "Okrągłego Stołu" między rządem PRL a ówczesną opozycją demokratyczną, na 4 czerwca rozpisane zostały wybory do Sejmu i Senatu. Data pierwszych, po 45 latach komunistycznego zniewolenia, częściowo wolnych wyborów dla jednych jest datą stanowiącą symboliczny początek III RP, dla innych datą, od której zaczęło się powolne odchodzenie od solidarnościowych ideałów.

Posłuchaj rozmowy Jolanty Drużyńskiej z Tomaszem Gąsowskim i Maciejem Gawlikowskim


Co zrobić zatem z tą datą czerwcowych wyborów z 1989 roku , wyborów, które niewątpliwie miały decydujące znaczenie dla upadku reżimu komunistycznego i narodzin III RP.

W programie Jolanty Drużyńskiej na ten temat dyskutowali: Tomasz Gąsowski, historyk, profesor UJ . W 1989 był członkiem Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego 'Solidarności' i szefem kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w okręgu Kraków–Śródmieście oraz Maciej Gawlikowski reporter, autor filmów i książek, producent telewizyjny . W drugiej połowie lat 80. lider Organizacji Młodzieżowej KPN. Członek Rady Politycznej KPN. Od maja 1982 do lipca 1990 wielokrotnie zatrzymywany.

"Nie było równego traktowania w kampanii - mówił w trakcie programu Maciej Gawlikowski - Nie mogliśmy drukować plakatów w państwowej drukarni, jak Komitety Obywatelskie "S". Nie mieliśmy audycji wyborczych w radiu i telewizji...Takie to były "wolne wybory" ..."

 

 

"Najbardziej zapamiętałem noc wyborczą, która dla mnie - przypominał prof. Tomasz Gąsowski - skończyła się gdzieś o 5 rano, kiedy spłynęły wyniki ze wszystkich komisji czy punktów wyborczych, które znajdowały się na terenie mojego okręgu. Znałem wyniki, wyszedłem na balkon. Popatrzyłem na to miasto i zastanawiałem się, co będzie dalej? [...] Jakie będą następstwa tego, jakie konsekwencje? Nic nie było dalej zaplanowane [...] Ok.14 pojawiają się nasi wielcy wygrani tych wyborów, nasi idole, m.in. pan poseł Mieczysław Gil [...] i wszyscy pytają, co dalej? Co robimy? Jak gramy? No i wtedy pada odpowiedź taka, trochę dołująca. [Jeden z nich] mówi: "Rozmawiałem z Geremkiem czy tam z Kuroniem [...] Cisza spokój. Nic nie robimy"...
[

 

 

 

Posłuchaj:  

 

]

4 czerwca 2013 roku na stronach MSZ zostały opublikowane depesze-szyfrogramy z 1989 roku , wysyłane z ambasad PRL w Londynie, Paryżu, Rzymie i Kolonii do centralnych władz w Warszawie. W opublikowanej w tym samym dniu notatce PAP czytamy: "...To ciekawa lektura, dlatego że są to dokumenty, które były wytwarzane w tym czasie "na gorąco". To "żywa historia" - powiedziała Małgorzata Mroczkowska, która w MSZ kieruje Biurem Archiwum i Zarządzania Informacją. Podkreśliła, że podczas lektury opublikowanej dokumentacji każdy będzie mógł samodzielnie przekonać się, jak w ówczesnym czasie polskiej transformacji pracowali ambasadorzy PRL.

"To materiał, który może zainteresować nie tylko wąskie grono historyków lub dyplomatów, ale też grono młodych osób, których interesuje to, jak przebiegała transformacja w Polsce" - zaznaczyła Mroczkowska.

MSZ: "Dokumenty zostały odtajnione na podstawie art.2 p.1 i art.86 ust.3 Ustawy o ochronie informacji niejawnych z 8 lutego 1999 roku („Dziennik Ustaw”, 1999 nr 11, poz.95)".

Depesza-szyfrogram Nr 192
Paryż, 8 czerwca 1989r.

Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z doradcą prezydenta F.Mitterranda o wynikach wyborów parlamentarnych w Polsce:

Szyfrogram nr 3796/II Natychmiast
z Paryża nadany 8.06.89 g. 16.00
Rozszyfrowano 9.06.89 g. 8.50
Fekecz

Z rozmowy z doradcą dyplomatycznym prezydenta Musitelli 7 bm.: "Skomentowałem wybory, kładąc akcent na determinację rządu respektowania ich wyników oraz wspólne z opozycją poszukiwanie politycznych rozwiązań zaistniałej sytuacji. Poinformowałem o finalizowaniu przygotowań do wizyty Mitterranda z podkreśleniem nowych oczekiwań finansowo-gospodarczych".

M. akcentował znaczenie, jakie Mitterrand osobiście przywiązuje do tej wizyty (otwarcie nowego etapu) i jego zrozumienie dla potrzeby przyjścia Polsce z pomocą. Chcą jej formy dostosować do naszych autentycznych priorytetów modernizacyjnych i wyjść także naprzeciw potrzebom ludności. Sądzi, że odpowiedni udział opozycji w rozmowach na te tematy byłby pożądany. Są pod wrażeniem pionierskich przemian systemowych w Polsce i widzą potrzebę wymiany doświadczeń na ten temat, także w płaszczyźnie międzypartyjnej. M. interesował się, jak rysuje się dalszy scenariusz wydarzeń w Polsce, a szczególnie wybory prezydenta.

Oświadczył, że są zadowoleni z ustalonego programu wizyty z wyjątkiem punktu dot. spotkania ze studentami w Krakowie . Prosi w imieniu prezydenta, aby było to autentyczne spotkanie z liczną grupą młodzieży studenckiej. Zdają sobie sprawę z radykalizacji krakowskich studentów, ale „nie ma obawy, aby prezydent nie dał sobie z tym rady”.

Dyrektor Blot , z którym dokonałem podsumowania 8 bm. także silnie akcentował ten punkt. Dodał, że „lepiej mieć kilkaset osób w sali niż ew. manifestację studencką przed salą”. W dniu 5 bm. udzieliłem ok. godzinnego wywiadu dla tut. popularnej rozgłośni „Radio Nostalgie” nt. wyborów i stosunków polsko-francuskich.

Fijałkowski
Otrzymują: Ciosek, Czyrek, Kołodziejczak, Gdula, Kucza, Szaciło.

0%
0%